Christelijke mediation bij echtscheiding

U bent christen en wilt gaan scheiden. Het is helaas een probleem dat steeds vaker voorkomt. Zowel in protestants christelijke, als in evangelische en reformatorische kringen. In deze tijd komt bijna elke christen het tegen in zijn of haar familie of vriendenkring. Soms is de relatie zo erg verslechterd dat herstel niet meer haalbaar is. Een mogelijkheid kan zijn om tijdelijk uit elkaar te gaan. Het huwelijk is namelijk door God ingesteld tot een levenslange verbintenis met elkaar. Helaas is de situatie soms zo, dat bij elkaar blijven voor een opstapeling van problemen en spanningen in het gezin zorgt. Wanneer het leven met elkaar ondraaglijk wordt, maar u wel samen blijft, omdat scheiden in bijbels licht niet kan, is het ook geen huwelijk zoals God het heeft bedoeld.

Harmonieus uit elkaar gaan is dan te verkiezen boven een alsmaar groeiende verdeeldheid die uitmondt in een vechtscheiding.

Begeleiding bij echtscheiding

Bij NIVIM helpen wij u graag verder en werken wij er op een positieve en constructieve manier aan om een echtscheiding, die niet meer te vermijden is, te begeleiden. Dit leidt vrijwel altijd tot een oplossing die voor beide partners aanvaardbaar is. Zijn er kinderen in het spel, dan kan de emotionele schade voor hen zoveel mogelijk beperkt blijven. Dit blijkt van groot belang te zijn voor hun ontwikkeling tot stabiele volwassenen.

En vergeet niet dat u misschien wel ex-partners zult worden, maar NOOIT ex-ouder.
Ons doel is: u de (juridische) strijd te besparen. Kort gezegd: uw leed beperken.

Contact christelijke mediator

Bij mediation richten we de aandacht op de belangen van alle betrokkenen. Deze vorm van conflictbemiddeling biedt voor beide partijen de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten, zonder in een gevechtshouding te blijven staan.

Heeft u behoefte aan een mediator die bekend is met het gedachtegoed binnen protestants christelijke, evangelische en reformatorische kringen?
Neem dan gerust contact op via e-mail secretariaat@nivim.nl of bel voor meer informatie 06-13833164.

Redelijkheid, resultaat, rust en respect

Redelijkheid, resultaat, rust en met respect voor ieders belang zijn de pijlers onder de uiteindelijke overeenkomst en een start voor normalisering van de onderlinge verhoudingen. Gratis advies gesprek

Mediation stappenplan bij echtscheiding

Onze mediators zijn er voor u tijdens uw scheiding. Wij geven u graag een indicatie van onze werkwijze bij bemiddeling:  

 1. Inventarisatie en verdeling van de boedel

 2. Waardebepaling van de eigen woning (en eventuele verkoop)

 3. Berekenen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie

 4. Hypothecaire verplichtingen aanpassen aan de nieuwe situatie

 5. Verdeling van opgebouwde pensioenrechten (ouderdomspensioen)

 6. Regeling nabestaandenpensioen (is na scheiding: bijzonder nabestaandenpensioen)

 7. Opdracht aan de notaris en opstellen van echtscheidingsconvenant

 8. Opstellen van ouderschapsplan (of aanlevering concept)

 9. Verzoekschrift aan de rechtbank

 10. Inschrijving in de gemeentelijke registers (pas dan is de scheiding een feit)

 11. Nazorg

 

MFN registermediators

Onze mediators zijn MFN registermediators. MfN registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Meer over mediation