Steeds meer conflicten bij erfenissen

Conflicten over erfenissen komen helaas steeds vaker voor. Gemiddeld bij de afwikkeling van één op de drie nalatenschappen. Deze kunnen ontstaan door opgebouwde emotie in het verleden, miscommunicatie, tegengestelde belangen van erfgenamen (en soms hun partners), en verschillen van inzicht over de toekomst.

Geld verloren door vaak lange procedures

Deze conflicten tasten ook de onderlinge verhoudingen binnen de familie aan en leiden vaak onderling tot diepe littekens voor het leven. Daarnaast gaat er vaak een belangrijk deel van de erfenis verloren aan langdurige geldverslindende procedures.

Waarom erfenis-mediaton?

De NIVIM-mediators zijn ervoor opgeleid om snel tot de kern van het geschil door te dringen. Zodra duidelijk waar de angel zit, ligt de weg naar de oplossing open. Vrijwel altijd wordt een voor beide partijen aanvaarbare oplossing gevonden.

Redelijkheid, resultaat, rust en respect

Redelijkheid, resultaat, rust en met respect voor ieders belang zijn de pijlers onder de uiteindelijke overeenkomst en een start voor normalisering van de onderlinge verhoudingen.

Gratis advies gesprek