Conflict bij bedrijfsovername of -opvolging

Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met een bedrijfsovername, kan het ook zo zijn dat er verschillen van inzicht in bedrijfsvoering boven tafel komen.
De bedrijfsoverdracht kan dan in een conflict verzanden. Om met uw bedrijfsopvolger tot een aanvaardbare oplossing te komen, stapt NIVIM voor u in.

Bemiddeling bij management visie of financieel geschil

De NIVIM-mediators hebben veel ervaring met zakelijke conflicten als een bedrijfsovername of een bedrijfsopvolging. Bijvoorbeeld wanneer de managementvisies niet gelijk zijn of wanneer een financieel geschil optreedt. Op daadkrachtige en adequate wijze weten we ook partijen die zich eerst onverzoenbaar opstelden, op één lijn te krijgen.

Mediation bij bedrijfsovername

Alle mediators bij het NIVIM hebben een expertise op diverse gebieden, bijvoorbeeld bedrijfsovername en –opvolging.
In goed overleg met u gaan wij kijken welke mediator u het beste ter zijde kan staan.

Mediation geschikt voor u?

Is mediation wel de juiste keuze? Mediation biedt verschillende voordelen. Bijvoorbeeld dat het goedkoper is dan inschakelen van advocaten. Daarnaast gaat een mediation oplossingsgericht te werk

Meer over Mediation