Echtscheiding en uw onderneming. Hoe verder?

Een echtscheiding kan gevolgen hebben voor uw onderneming. U zult tot overeenstemming moeten komen over verschillende zaken, zoals de verdeling van het pensioen, de waarde van het bedrijf en aan wie de onderneming toevalt bij de scheiding. Helaas kunnen situaties voorkomen waarin u deze zaken niet meer rationeel kunt benaderen. Een mediator van NIVIM zorgt voor een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Onafhankelijke scheidingsbemiddelaar

Onze scheidingsbemiddelaar kijkt met een onafhankelijke blik naar uw echtscheiding en uw onderneming. Hij of zij begrijpt de emoties die spelen, maar kan uw conflict pragmatisch en professioneel benaderen. Daarnaast heeft onze mediator aandacht voor de specifieke vraagstukken die bij de scheiding van een ondernemer komen kijken.

Mediation bij echtscheiding

Onze mediators staan u tijdens uw scheiding bij om:

De continuïteit van uw onderneming niet in gevaar te brengen
Uw bedrijfsbelangen niet uit het oog te verliezen
De scheiding grondig en met respect voor elkaars toekomst te regelen

Scheidingsbemiddelaars voor ondernemers 

Gespecialiseerde scheidingsbemiddelaars kunnen samen met u en uw partner alle privé en zakelijke aspecten afhandelen.
In goed overleg gaan wij kijken welke mediator het beste ter zijde kan staan.

Contact