Echtscheiding harmonieus regelen

In ruim 90% van de gevallen slagen onze mediators erin om alle zaken rond een echtscheiding op een harmonieuze wijze af te ronden. Wij begrijpen de emoties die bij een scheiding komen kijken, maar zijn ook rationeel. Onze mediators regelen alle praktische zaken waar u tegenaan loopt bij een echtscheiding, zowel materieel als immaterieel.

Lage kosten en vlotte bemiddeling bij echtscheiding

Om de kosten bij een scheiding zo laag mogelijk te houden, hebben wij diverse middelen waarmee u zelf aan de slag kunt. Wij kennen de kortste route van scheidingsaanvraag tot volledige afhandeling via rechtbank en gemeente. U regelt zelf wat u kunt regelen en wij staan u terzijde wanneer u dat wenst. Gedurende de gehele bemiddeling bij uw scheiding heeft u één aanspreekpunt.

Gratis adviesgesprek van 1 uur 

Heeft u veel vragen rondom uw echtscheiding en wilt u meer weten over mediation? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis, vrijblijvend adviesgesprek van een uur. Na afloop bent u tot niets verplicht, maar zijn uw vragen over de gang van zaken wel beantwoord.

Gratis advies gesprek

Mediation stappenplan bij echtscheiding

Onze mediators zijn er voor u tijdens uw scheiding. Wij geven u graag een indicatie van onze werkwijze bij bemiddeling:

 

 1. Inventarisatie en verdeling van de boedel


 2. Waardebepaling van de eigen woning (en eventuele verkoop)


 3. Berekenen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie


 4. Hypothecaire verplichtingen aanpassen aan de nieuwe situatie


 5. Verdeling van opgebouwde pensioenrechten (ouderdomspensioen)


 6. Regeling nabestaandenpensioen (is na scheiding: bijzonder nabestaandenpensioen)


 7. Opdracht aan de notaris en opstellen van echtscheidingsconvenant


 8. Opstellen van ouderschapsplan (of aanlevering concept)


 9. Verzoekschrift aan de rechtbank


 10. Inschrijving in de gemeentelijke registers (pas dan is de scheiding een feit)


 11. Nazorg

 

Onze mediators zijn MFN registermediators. MfN registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie).

Meer over mediation

Kinderalimentatie

Bij minderjarige kinderen wordt de hoogte bepaald aan de hand van door de overheid gehanteerde tabellen. Het uitgangspunt hierbij is het aantal kinderen en het gezinsinkomen van vóór de scheiding. Het is van belang ervoor te zorgen, dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld in drie stappen.

  1. Bepalen van het gezinsinkomen
  2. Bepalen van de kosten van een kind
  3. Bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige

Draagkracht

De benodigde kinderalimentatie kan alleen volledig worden toegekend als de draagkracht van de alimentatieplichtige partner dit toestaat. Twijfelt u of het inkomen toereikend is om aan de kinderalimentatie te voldoen? Laat dan een draagkrachtberekening maken.

Partneralimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Behoefte
Welk bedrag is er nodig om de levenstandaard van het huwelijk voort te zetten

Verdiencapaciteit
Aanwezigheid van eigen inkomsten of de mogelijkheid (op termijn) zelf inkomen te verdienen.

Draagkracht
Hoeveel alimentatie kan er volgens een draagkrachtberekening maximaal betaald worden?

Bij de alimentatieberekening krijgt u een uitgebreide specificatie zodat u e.e.a. zorgvuldig kunt bestuderen en eventueel door een derde kunt laten toetsen.
Dit geeft u optimale zekerheid en rust.

echtscheiding mediator

Een scheiding kost tijd, geld en energie. En kan uw leven en dat van uw ex-partner én uw kinderen behoorlijk op z’n kop zetten! In de praktijk blijkt dat er voor elk conflict wel een oplossing te vinden is. Als het u samen niet lukt om uw echtscheiding te regelen, doet u er goed aan om een derde partij in te schakelen. De mediators van NIVIM zorgen voor de juiste bemiddeling bij uw scheiding